Czarna Hańcza

Królowa rzek Pojezierza Augustowskiego

Czarna Hańcza – jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych rzek Podlasia. Nazwa „Hańcza” pochodzi z wymarłego języka jaćwieskiego (antis – “kaczka”). Jest to lewy dopływ Niemna o długości 142 km (z czego ok. 34 na terenie Białorusi). Wypływa ze wzniesień morenowych przy Jeziorze Hańcza, przepływa przez Jezioro Wigry. W miejscowości Rygol łączy się z systemem wodnym Kanału Augustowskiego –  unikatowego w skali europejskiej dzieła budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. W 1968 r. Kanał Augustowski został wpisany do rejestru zabytków, a decyzją Prezydenta RP w 2007 r. stał się Pomnikiem Historii. Dzieje Kanału Augustowskiego można poznać w Dziale Historii Kanału Augustowskiego w Muzeum Ziemi Augustowskiej.

Walorów i atrakcyjności szlaku Czarnej Hańczy nie trzeba chyba zbytnio opisywać, gdyż jest to jeden z najpopularniejszych i najbardziej reklamowanych szlaków kajakowych w Polsce. Ponad to, prawie w całości biegnie on przez obszar rozległej Puszczy Augustowskiej, co decyduje o jego walorach przyrodniczych oraz malowniczym, leśno-pagórkowatym otoczeniu. Oprócz tego, w górnej części, przemierza jeden z ciekawszych parków narodowych – Wigierski Park Narodowy – z pięknie położonym kompleksem poklasztornym. Atrakcją jest niewątpliwie także płynięcie zabytkowym Kanałem Augustowskim z licznymi śluzami.

Atrakcje turystyczne na szlaku Czarnej Hańczy:

  • Jezioro Wigry – położone w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Jest jednym z najgłębszych i największych jezior Polski,
  • Wigierski Park Narodowy
  • Pokamedulski Zespół Klasztorny
  • Studzieniczna
  • Puszcza Augustowska
  • Kanał Augustowski
  • Mikaszówka – wieś założona na miejscu rudni, która istniała tu już w XVII wieku. Rudnia funkcjonowała do 1826 r. Rozebrano ją w związku z budową śluzy na Kanale Augustowskim. Znajduje się tam drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny. Wybudowany w 1907 r., dwuwieżowy. Wewnątrz ciekawy wystrój z rogów jelenich i łosich. W ołtarzu głównym widnieją obrazy MB Częstochowskiej i św. Marii Magdaleny; ołtarze boczne św. Józefa i św. Antoniego, w prezbiterium MB Boruńska. Obok kościoła usytuowana jest dzwonnica, a przed świątynią żeliwny pomnik odlany w hucie sztabińskiej.
Spływ kajakowy Czarna Hańcza

Spływ kajakowy Czarną Hańczą

Wigry - Pokamedulski Klasztor, spływ kajakowy szot.pl

Wigry – Pokamedulski Klasztor

Kanał Augustowski spływy kajakowe szot.pl

Kanał Augustowski – śluza Mikaszówka

Kanał Augustowski – śluza Paniewo

Lokalizacja


Spływy kajakowe z pasją, wycieczki autokarowe, imprezy dla firm
ul. Konwaliowa 2
Augustów 16-300, Polska

szot@szot.pl

+48 87 644 67 58

+48 601 146 703