Projekty

Operacja "Budowa regionalnego obiektu usługowego "Stodoła biesiadna" w Augustowie" realizowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji: Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia.

Wspieranie różnicowania działalności, uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Opis: Planowana operacja polega na wybudowaniu nowego obiektu usługowego w Augustowie pod nazwą: “Stodoła biesiadna” na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. W wyniku inwestycji powstanie całoroczny budynek z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczne, konferencyjne, koncerty, imprezy turystyczne i rodzinne.

Operacja wpłynie na usprawnienie realizacji usług świadczonych przez Wnioskodawcę, który poszerzy wachlarz oferowanych usług, podniesie ich jakość i zapewni ciągłość, co przełoży się na możliwość obsługi większej liczby klientów, a w konsekwencji na wzrost przychodów i zysków oraz wzrost zatrudnienia.

Planowana operacja przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy, w wyniku stworzenia warunków do całorocznej działalności a także rozwoju podmiotu gospodarczego – wnioskodawcy, co w bezpośredni sposób wpłynie na zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej obszaru Pojezierza. Tym samym będzie to miało pozytywny wpływ na osiągnięcie celu szczegółowego 1.1. LSR – Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia oraz przedsięwzięcia 1.1.2 – Wspieranie różnicowania działalności, uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Całkowity koszt realizacji operacji: 985792,60 zł

Dofinansowanie: 225000,00 zł

w tym współfinansowanie ze środków  Unii Europejskiej, środki EFMR: 191250,00 zł

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Załącznik nr 1

logo po ryby

Lokalizacja


Spływy kajakowe z pasją, wycieczki autokarowe, imprezy dla firm
ul. Konwaliowa 2
Augustów 16-300, Polska

szot@szot.pl

+48 87 644 67 58

+48 601 146 703