Projekty

Operacja "Budowa regionalnego obiektu usługowego "Stodoła biesiadna" w Augustowie" realizowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji: Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia.

Wspieranie różnicowania działalności, uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Opis: Planowana operacja polega na wybudowaniu nowego obiektu usługowego w Augustowie pod nazwą: “Stodoła biesiadna” na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. W wyniku inwestycji powstanie całoroczny budynek z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczne, konferencyjne, koncerty, imprezy turystyczne i rodzinne.

Operacja wpłynie na usprawnienie realizacji usług świadczonych przez Wnioskodawcę, który poszerzy wachlarz oferowanych usług, podniesie ich jakość i zapewni ciągłość, co przełoży się na możliwość obsługi większej liczby klientów, a w konsekwencji na wzrost przychodów i zysków oraz wzrost zatrudnienia.

Planowana operacja przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy, w wyniku stworzenia warunków do całorocznej działalności a także rozwoju podmiotu gospodarczego – wnioskodawcy, co w bezpośredni sposób wpłynie na zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej obszaru Pojezierza. Tym samym będzie to miało pozytywny wpływ na osiągnięcie celu szczegółowego 1.1. LSR – Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia oraz przedsięwzięcia 1.1.2 – Wspieranie różnicowania działalności, uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Całkowity koszt realizacji operacji: 985792,60 zł

Dofinansowanie: 225000,00 zł

w tym współfinansowanie ze środków  Unii Europejskiej, środki EFMR: 191250,00 zł

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Załącznik nr 1

logo po ryby
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa
Stodoła biesiadna Skomanda budowa

Lokalizacja


Spływy kajakowe z pasją, wycieczki autokarowe, imprezy dla firm
ul. Konwaliowa 2
Augustów 16-300, Polska

szot@szot.pl

+48 87 644 67 58

+48 601 146 703