Poradnik Turysty

Łotwa - o czym warto wiedzieć?

ŁOTWA  

Łotwa (Latvija), Republika Łotewska – (Latvijas Republika) – państwo w Europie Północnej, powstałe po I wojnie światowej, jeden z krajów nadbałtyckich. Członek Unii Europejskiej i NATO. Należy także do ONZ, OBWE, Rady Europy oraz Rady Bałtyckiej i Rady Państw Morza Bałtyckiego. Graniczy na północy z Estonią (343 km), na wschodzie z Rosją (276 km), na południowym wschodzie z Białorusią (161 km), na południu z Litwą (588 km). Powierzchnia Łotwy pięciokrotnie mniejsza od powierzchni Polski – 64 559 km².

Stolica: Ryga

Większe miasta: Ryga, Dyneburg, Lipawa, Jełgawa

Język urzędowy: Łotewski

Jednostka monetarna: 1 euro = 100 centów (EUR) | 1 euro ~ 4,30 zł

Skład etniczny: Łotysze (62,1%), Rosjanie (26,9%), Białorusini (3,3%), Ukraińcy (2,2%), Polacy (2,2%), Litwini (1,2%).

Religia: luteranie (34,28%), mniejszości: katolicy (24,2%), prawosławni (17,9%), staroobrzędowcy (1,67%).

Klimat: umiarkowany, na wschodzie kontynentalny; średnia temperatura roczna wynosi 4,5 do 6,5°C. Temperatura w lipcu wynosi 17°C, a w styczniu –5°C.

Z Polski można dojechać przez przejście graniczne w Budzisku międzynarodową drogą E67 – Via Baltica prowadzącą przez Litwę.

Dokumenty potrzebne do przekroczenia granicy:

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Łotwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się jednak upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości jego właściciela. Paszport lub dowód powinien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.

Bezpieczeństwo:

Na Łotwie nie ma podwyższonego zagrożenia terroryzmem ani przestępczością, jednak policja zaleca zachowanie podstawowych środków ostrożności w dużych skupiskach ludzi, szczególnie w rejonach dworców kolejowych i autobusowych. Turyści powinni unikać sytuacji stwarzających okazję dla złodziei kieszonkowych.

Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu (bądź posiadanie napojów alkoholowych w otwartych opakowaniach) w miejscach publicznych (np. w parku bądź na ulicy) może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 15 do 150 EUR.

W Republice Łotewskiej nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych, niskie.

Zdrowie:

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma wymogu obowiązkowych szczepień. Jednak sezonowo odnotowywany jest wzrost zagrożenia odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych; zdarzają się także zachorowania na błonicę i gruźlicę.

Cło:

Turyści podróżujący po krajach UE podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) na Łotwę jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota, fretki lub tchórza z adnotacją o wykonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Przepisy prawne:

Nielegalny przywóz, posiadanie, produkcja narkotyków i substancji psychotropowych oraz handel nimi to przestępstwa zagrożone wysokimi karami pozbawienia wolności.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszły w życie na Łotwie istotne zmiany w Kodeksie Wykroczeń Administracyjnych. Wprowadziły one nowy instrument zabezpieczenia egzekucji prawa w postaci kaucji gwarancyjnej w stosunku do cudzoziemców (turystów i przewoźników), którzy dopuścili się na Łotwie wykroczeń administracyjnych i nie uiścili mandatu (grzywny). Kaucja gwarancyjna jest pobierana od cudzoziemców m.in. za: nabywanie i przechowywanie narkotyków i środków psychotropowych w niedużych ilościach, kierowanie środkami transportowymi bez prawa jazdy, przekroczenie dozwolonej szybkości jazdy, kierowanie środkami transportowymi pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wybryki chuligańskie, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających w miejscach publicznych. Kaucja gwarancyjna jest pobierana również za naruszenie przepisów dotyczących: przewozu pasażerów, stanu technicznego środków transportowych, przewozu (zamocowania) ładunków, transportu ładunków niebezpiecznych oraz szybko psujących się artykułów żywnościowych, przepisów dotyczących czasu pracy i wypoczynku kierowców.

Święta:

Ustawowo wolne od pracy dni:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • ruchome święta wielkanocne z wolnym Wielkim Piątkiem i Poniedziałkiem Wielkanocnym,
 • 1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy,
 • 4 maja – Ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Łotwy,
 • 23 czerwca – dzień Ligo,
 • 24 czerwca – św. Jana,
 • 18 listopada – Proklamowanie Republiki Łotewskiej,
 • 24-26 grudnia – Wigilia i Boże Narodzenie,
 • 31 grudnia – Sylwester

O czym warto wiedzieć:

 1. Wymiana pieniędzy w większych miastach nie nastręcza trudności z uwagi na istniejącą sieć punktów wymiany walut. Sporadycznie można wymienić także złotówki. Powszechne w użyciu są karty kredytowe i bankomatowe.
 2. W dni powszednie urzędy czynne są w godzinach 9.00-17.00, z przerwą obiadową od 12.00 do 13.00.
 3. W dniu tradycyjnego dwudniowego święta, zwanego Ligo (23-24 czerwca), urzędy są nieczynne, a ruch w miastach jest bardzo utrudniony z uwagi na organizowane pochody i festyny.
 4. Należy pamiętać o jednogodzinnej różnicy czasu między Polską a Łotwą: jeśli np. w Rydze jest godzina 8.00, to w Warszawie 7.00.
 5. Informacja miejscowa: tel. 1188 (m.in. w języku rosyjskim i angielskim).

W sytuacjach nadzwyczajnych należy dzwonić:

 • straż pożarna – tel. 01,
 • policja – tel. 02,
 • pogotowie ratunkowe – tel. 03,
 • zintegrowany system ratowniczy – 112,
 • pomoc turystom – tel. +371 22033000

AMBASADA REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ul. Królowej Aldony 19, 03-928 Warszawa
Tel. (0-22) 617 43 89 , 617 45 89
Fax: (0-22) 617 42 89 (24h)
Email: embassy.poland@mfa.gov.lv

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REPUBLICE ŁOTEWSKIEJ

Mednieku iela 6b; LV 1010 Ryga
Tel. Centrala: (+371) 6 703-15-12
Tel. Wydział Konsularny: (+371) 6 703-15-14
Tel. Wydział Polityczno-Ekonomiczny: (+371) 6 70-31-512/500
Tel. dyżurny: (+371) 2947 56 09 (czynny poza godzinami urzędowania)
Dyżurny e-mail: ryga.wk.dyzurny@msz.gov.pl
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/otwa

Lokalizacja


Spływy kajakowe z pasją, wycieczki autokarowe, imprezy dla firm
ul. Konwaliowa 2
Augustów 16-300, Polska

szot@szot.pl

+48 87 644 67 58

+48 601 146 703