Poradnik Turysty

Litwa - o czym warto wiedzieć?

LITWA 

Litwa (Lietuva), Republika Litewska (Lietuvos Respublika) – państwo położone w Europie Wschodniej, na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na północy z Łotwą, na wschodzie z Białorusią. Na południowym zachodzie z Polską oraz z Rosją przez obwód kaliningradzki. Powierzchnia 65,3 tys. km² (pięć razy mniejsza od Polski). Długość polskiej granicy z Litwą wynosi 103 km. Na tym odcinku istnieją dwa przejścia graniczne w Ogrodnikach i Budzisku.

Stolica: Wilno

Większe miasta: Kowno, Kłajpeda, Szawle, Poniewież

Język urzędowy: litewski

Jednostka monetarna: 1 euro = 100 centów (EUR) | 1 euro ~ 4,30(zł)

Skład etniczny: Litwini (83,5%), Polacy (6,6%), Rosjanie (5,8%),), Białorusini (1,2%), Ukraińcy (0,5%)

Religia: katolicy (83%), prawosławni, staroobrzędowcy

Powierzchnia: 65 200 km²

Ludność: 2,83 mln

Klimat: umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim nad wybrzeżem bałtyckim i o wzrastających ku wschodowi cechach kontynentalnych, występują charakterystyczne silne wiatry i szybkie zmiany pogody. Średnia temperatura w styczniu od –7 °C na wschodzie do 0 °C na wybrzeżu, w lipcu ok. 17-18 °C. Opady głównie latem, średnio roczne wynoszą ok. 600–800 mm i więcej, szczególnie w zachodniej części Wysoczyzny Żmudzkiej. Naturalną roślinność tworzą lasy mieszane, zajmujące ok. 25% powierzchni kraju oraz łąki i bagna.

Dokumenty potrzebne do przekroczenia granicy:

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny oraz w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.

Bezpieczeństwo:

Na Litwie obowiązuje 1 (w 5-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych bardzo niskie. Zaleca się zachowanie zwykłej ostrożności w miejscach publicznych.

Zagrożenie przestępczością jest mniej więcej na tym samym poziomie, co w Polsce. Ze względu na liczne przypadki kradzieży kieszonkowych, należy zachować szczególną ostrożność przy zwiedzaniu wileńskich kościołów.

Zdrowie:

Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma wymogu obowiązkowych szczepień. Jednak sezonowo odnotowywany jest wzrost zagrożenia odkleszczowego zapalenia opon mózgowych, zdarzają się także zachorowania na błonicę i gruźlicę.

Cło:

Obywatele RP wjeżdżający i wyjeżdżający z Litwy nie podlegają ograniczeniom dotyczącym ilości zakupionych i przewożonych towarów, pod warunkiem, że są one przeznaczone do użytku osobistego, a nie na sprzedaż, i nie przekraczają unijnych limitów. Według Dyrektywy UE z 2008 r. dopuszczalne limity towarów akcyzowych przeznaczonych do własnego użytku to:

 • 800 szt. papierosów
 • 400 szt. cygaretek
 • 200 szt. cygar
 • 1 kg tytoniu
 • napoje spirytusowe 10 l
 • pośrednie 20 l
 • wino 90 l w tym 60 l. wina musującego
 • piwo 110 l

Podróżni przewożący przez granicę litewską lekarstwa zawierające substancje psychotropowe lub narkotyki, używane przez nich w celach leczniczych, powinni mieć przy sobie imienne zaświadczenie wydane na tę okoliczność przez właściwą placówkę zdrowia. Ilość takich lekarstw jest limitowana – na okres nie dłuższy niż 30 dni na terytorium Litwy.

Podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium UE maja obowiązek zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki o kwocie równej lub wyższej niż 10.000,-EURO (a także ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.)

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) na Litwę jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota, fretki lub tchórza z adnotacją o wykonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Przepisy prawne:

Przestępstwa narkotykowe są surowo karane. Szczególnie surowo karana jest sprzedaż narkotyków nieletnim.
Palenie tytoniu jest zabronione w restauracjach, kawiarniach, barach itp. oraz w większości miejsc publicznych. Spożywanie alkoholu lub poruszanie się w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych jest karane grzywną.

Święta:

Ustawowo wolne od pracy dni to:

 • 1 stycznia – Nowy Rok i Dzień Flagi Litewskiej,
 • 16 lutego – Święto Odrodzenia Państwa Litewskiego,
 • 4 marca – św. Kazimierza – Kaziuki,
 • 11 marca – Święto Odrodzenia Niepodległości RL,
 • 1 maja – Międzynarodowy Dzień Pracy,
 • 24 czerwca – św. Jana,
 • 6 lipca – Koronacja Króla Mendoga i Dzień Państwa Litewskiego,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 24 grudnia – Wigilia,
 • 25-26 grudnia – Boże Narodzenie,
 • oraz święto ruchome – Wielkanoc.

O czym warto wiedzieć:

 1. Wymiana pieniędzy w większych miastach nie nastręcza trudności z uwagi na istniejącą sieć punktów wymiany walut. Sporadycznie można wymienić także bilon. Powszechne w użyciu są karty kredytowe i bankomatowe.
 2. W dni powszednie urzędy czynne są w godzinach 8.00-17.00, z przerwą obiadową od 12.00 do 12.45. W przededniu świąt zamykane są godzinę wcześniej.
 3. Należy pamiętać o jednogodzinnej różnicy czasu między Polską a Litwą: jeśli np. w Wilnie jest godzina 8.00, to w Warszawie 7.00.
 4. Informacja miejscowa: tel. 118.
 5. W sklepach na terenie całego kraju od 01.01.2018 w pon. – soboty alkohol jest sprzedawany od godz. 10 do 20, w niedziele – od godz. 10 do 15, po tych godzinach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu. Ponadto alkohol nie jest sprzedawany osobom do 20 roku życia oraz będącym pod wpływem alkoholu.
 6. W przypadku zetknięcia się z próbą wymuszenia łapówki należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściwych służb litewskich – całodobowo pod alarmowy numer 112 lub numer telefonu Departamentu Policji przy MSW RL +370 700 60000 (zgłoszenia są przyjmowane w j. litewskim, rosyjskim, angielskim).

Telefony alarmowe: 

 • zintegrowany system ratunkowy 112, www.112.lt
 • informacja telefoniczna 118;

Anonimowe telefony zaufania:

 • Departament Policji przy MSW RL +370 700 60000;
 • Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego +370 687 45 533 lub e-mail: pasitikiu@ltsa.lrv.lt (zgłaszanie prób wymuszenia łapówki);
 • Służba ds. Badań Przestępstw Ekonomicznych przy MSW RL +370 5 271 7447
 • Służba Ochrony Granicy Państwowej +370 800 10 112

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WILNIE

Ambasador: Urszula Doroszewska
Litwa, Wilno, Šv. Jono 3, LT-01123
Tel: +370 5 219 4700; +370 5 2194 701
Dyżurny: +370 685 61609
Fax: +370 5 2194 747
Email: vilnius.embassy@msz.gov.pl
WWW: http://www.wilno.msz.gov.pl

INSTYTUT POLSKI W WILNIE

Dyrektor IP: Marcin Łapczyński
Litwa, Wilno, Šv. Jono g. 3, LT – 01123
Tel dyżurny: +3705 2649332
Fax: +3705 2649333
Email: vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.org
WWW: http://www.lenkijosinstitutas.lt

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WILNIE

Radca – Kierownik Wydziału Konsularnego: Marcin Zieniewicz
Litwa, Wilno, Šv. Jono 3, LT-01123 Vilnius
Fax: + 370 5 2194 744
Tel dyżurny: +370 685 61609
Tel: + 370 5 2194 731
Email: wilno.amb.wk@msz.gov.pl
WWW: http://www.wilno.msz.gov.pl

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/litwa

Lokalizacja


Spływy kajakowe z pasją, wycieczki autokarowe, imprezy dla firm
ul. Konwaliowa 2
Augustów 16-300, Polska

szot@szot.pl

+48 87 644 67 58

+48 601 146 703